<div align="center"> <h1>Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Stalowej Woli</h1> <h3>Strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli</h3> <p>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Stalowej Woli</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.psp5.stalowawola.pl" rel="nofollow">www.psp5.stalowawola.pl</a></p> </div>